Skip to main content
За родители

Книга: Смелостта да бъдеш родител

By 10.01.2022January 27th, 2022No Comments
Смелостта да бъдеш родител

Издаването на книгата „Смелостта да бъдеш родител“ от ЛГБТ Огранизация “Действие” и изследването към него е част от по-голяма тема, за която в Действие работят от години – а именно темата по социалното включване на ЛГБТИ хората в обществото чрез даване на възможност за споделяне на разкриването, приемането, равноправието.

Разказването на историите на нашите родители дава и една по-широка перспектива, а именно перспективата на израстването (на децата) и на подкрепата (от родителите), защото по някакъв начин в крайна сметка всички сме едновременно и деца, и родители. Но и перспективата на безусловната обич и приемането като цяло.